GTM-TNHWN3R Verification: 8022f68be7f2a759

Kaan Eroz, Director.Aura Çözüm Şirketi Limited Şirketi.Türkiye

Aura believe that companies with sound corporate governance practices, including how they manage the environmental and social aspects of their operations, better mitigate risk over the long term, and offer better risk-adjusted returns.


We engage with companies held in index and active portfolios alike to encourage them to adopt the robust business practices consistent with sustainable long-term performance.


Aura, şirketlerinin operasyonlarının çevresel ve sosyal yönlerini nasıl yönettikleri, uzun vadede riski nasıl daha iyi bir şekilde azaltıp daha iyi risk ayarlı getiri sağladıkları da dahil olmak üzere sağlam kurumsal yönetim uygulamalarına sahip olduklarına inanmaktadır.


Sürdürülebilir uzun vadeli performansla tutarlı sağlam iş uygulamalarını benimsemeye teşvik etmek için endeks ve aktif portföylerde yer alan şirketlerle işbirliği yapmaktayız.

Our Investment Stewardship efforts, including our direct engagement and voting activities, encourage companies to deliver long-term, sustainable growth and returns for our clients. As a large investor, we are able – and feel a responsibility – to monitor the companies in which we invest and to engage with them constructively and privately where we believe that would help protect clients’ interests.


As a fiduciary investor, Aura evaluates how companies manage the material sustainability-related risks and opportunities within their businesses. Engagement helps build mutual understanding on any issues where we are concerned that a company’s practices fall short of operational excellence. It also helps us assess a company’s approach to governance in the context of its specific circumstances.


Doğrudan katılım ve oy kullanma faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere, Yatırım Sorumluluğu çabalarımız, şirketleri uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme ve müşterilerimize iade etme konusunda teşvik etmektedir.


Büyük bir yatırımcı olarak, yatırım yaptığımız şirketleri izlemek ve müşterilerin çıkarlarını korumaya yardımcı olacağına inandığımız, yapıcı ve özel olarak ilgilenmek için bir sorumluluk hissediyoruz. Güvene dayalı bir yatırımcı olarak Aura, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları kendi işlerinde nasıl yönettiklerini değerlendirir. Katılım, bir şirketin uygulamalarının operasyonel mükemmeliyetin yetersiz kalmasından endişe duyduğumuz her konuda karşılıklı anlayış geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, şirketin kendi özel koşulları bağlamında bir yönetişim yaklaşımını değerlendirmemize yardımcı olur.


11 views
Aura Solution Logo
  • Aura Facebook
  • Aura twitter
  • Aura Youtube
  • Aura instagram
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution