GTM-TNHWN3R Verification: 8022f68be7f2a759

Aura Solution Company Limited raportoi vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä

Washington DC -

Aura Solution Company Limited

Päivämäärä: 20. tammikuuta 2020

 Aika: klo 8.30 ET

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämä Aura Solution Company Limited -yrityksen esitys on tekijänoikeuksien ja omistusoikeuden alainen, ja kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien tämän esityksen nauhoittaminen, uudelleenlähettäminen tai muu käyttö kokonaan tai osittain ilman Aura Solution Company Limitedin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.


Esitys on valmistettu vain tiedoksi; se ei ole minkään tarjouksen ostaminen tai myyminen minkään arvopaperi tai instrumentin hankkimiseksi, eikä sitä ole päivitetty sen alkuperäisen esittämisen jälkeen.


Tämä esitys voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien tiettyjen taloudellisten ja muiden tavoitteiden, tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen. Sinua varoitetaan välttämästä liiallista luottamista tulevaisuudennäkymiin, jotka puhuvat vain niiden antamispäivästä lukien ja jotka heijastavat johdon nykyisiä arvioita, ennusteita, odotuksia, oletuksia, tulkintoja tai vakaumuksia ja joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. jotka saattavat aiheuttaa todellisten tulosten eroavuuksien olennaisesti. Aura Solution Company Limited ei ole velvollinen päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia.


Keskustelua ylimääräisistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Aura Solution Company Limitedin tulevaan tulokseen, saat Aura Solution Company Limited -yhtiön viimeisimmästä vuosikertomuksesta lomakkeesta 10-K, neljännesvuosittaisista raporteista lomakkeesta 10-Q ja nykyisistä raporteista lomakkeesta 8- K soveltuvin osin, jotka ovat saatavilla Aura Solution Company Limited -verkkosivustolla www.aurasolutioncomapnylimited.com

 

Esitys voi sisältää myös tiettyjä muita kuin GAAP: n mukaisia ​​taloudellisia toimenpiteitä. Tällaisten toimenpiteiden täsmäytys vertailukelpoisiin GAAP-lukuihin sisältyy tähän esitykseen ja Aura Solution Company Limited -yhtiön viimeisimpään vuosikertomukseen lomakkeesta 10-K, lopulliseen valtakirjaan, neljännesvuosittaisiin raportteihin lomakkeesta 10-Q ja tämänhetkisiin raportteihin lomakkeelle 8-K , jotka ovat saatavana


Aura Solution Company Limited's website Click here

To access the Corporate Profile, please click here

To access the Strategic Update, please click here

To access the Beyond Report 2020, please click here
1 view
Aura Solution Logo
  • Aura Facebook
  • Aura twitter
  • Aura Youtube
  • Aura instagram
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution