GTM-TNHWN3R Verification: 8022f68be7f2a759 האטרקציות והמגבלות של המדיניות הפיסקלית: האני סעד: חברת פתרונות אורה בע"מ

האטרקציות והמגבלות של המדיניות הפיסקלית: האני סעד: חברת פתרונות אורה בע"מ

האני סעד דן כיצד הסביבה החיובית למדיניות הפיסקלית צריכה להימשך - ובכל זאת מזהיר כי רמות החוב העולמיות כבר נמצאות בשיאי שיא. זהו השלישי בסדרה של ארבעה בלוגים בנושא "התמודדות עם השפל הבא".

Hany Saad

Vice President

Aura Solution Company Limited

E : hany@aurasolutioncompanylimited.com

Aurapedia Desktop : https://www.aurapedia.org/hany-saad-wikipedia

Aurapedia Mobile : https://www.aurapedia.org/hany-saad-mobile-wikipedia


המדיניות הפיסקלית יכולה לבצע הרמה כבדה יותר כאשר המדיניות המוניטרית בלבד אינה מספיקה עוד. גם ללא שום תיאום, לממשלות יש מקום ללוות ולהשקיע יותר - במיוחד בסביבה בריבית נמוכה - כדי לעודד את הפעילות ביעילות. טענו כי לא היו מספיק הוצאות ממשלתיות ברחבי העולם על תשתיות, חינוך, אנרגיה מתחדשת או טכנולוגיות אחרות כדי להעלות את צמיחת התפוקה הכוללת בחזרה למגמות שלה לפני המשבר ולהגדיל את הצמיחה הפוטנציאלית.


סביבת הריבית הנמוכה מגדילה את המרחב הפיסקאלי לא רק בכך שהיא מקלה על הלוואה בזול יותר, אלא גם מאפשרת לממשלות מסוימות לצמוח מתוך החוב המוגבר. היחס בין הוצאות הריבית להכנסות עבור ממשלות שוק מפותח (DM) נמוך בממוצע עכשיו מאשר היה לפני המשבר הפיננסי העולמי, למרות שרמות החובות גבוהות משמעותית. כך שכל עוד שיעורי חופש הסיכון נשארים מתחת להחזר ההון וצמיחת המגמה, ניתן להגדיל את הגירעונות ועדיין לראות כי יחס החוב לתוצר נופל (Blanchard 2019, Furman and Summers 2019). התרשים למעלה מראה כיצד זה נכון עבור מדינות DM רבות.


ישנן סיבות טובות לצפות שסביבה שתעדיף את המדיניות הפיסקלית תימשך: הכוחות המושרשים העמוקים העומדים בבסיס תצורת החיסכון העולמית לא ישתנו במהירות מעצמם או יצטרכו להיות מושפעים משינויים מהותיים. נראה כי זו אמונת השוק.


עם זאת, אין אחריות שתווך חיובי זה בין ריביות וצמיחת מגמה יימשך נוכח התרחבות כספית משמעותית. החוזק וההתמדה של חסכון זהיר עולמי דחף את הריבית הריאלית מתחת לצמיחה, מונע על ידי הירידה בשיעורים ניטרליים וגם בפרמיית הטווח, לפי הערכותינו. אולם עלייה משמעותית בהלוואות על ידי ממשלות ברחבי העולם עלולה לספוג חלק או יותר את השפע החיסכון הזה, ולדחוף את הריבית הריאלית לכיוון או אפילו מעל לצמיחה.


רשום חוב

יתרה מזאת, כאשר יחסי חוב לתוצר יגיעו לשיאי שיא, זה לא יזעזע הרבה את הצמיחה או את שיעורי הריבית ביחס החוב לבלון, ומעורר חשש לקיימות החובות. מכאן שרמות החובות הקיימות הגבוהות גורמות שמדיניות פיסקלית חשופה אפילו לקפיצות ריבית חולפות. גל כזה בשיעורים עלול לפגוע במרחב המדיניות הפיסקלית. זה יכול לנבוע מהפסקה מה שנקרא פתאום: התייבשות זמנית של נזילות בגלל חשש לקיימות החובות או איבוד מעמד מטבע העתודה.


בדרך כלל מדינות שמנפיקות חובות במטבע שלהן יכולות לעמוד ברמות חובות גבוהות יותר ויש להן גמישות רבה יותר ממדינות שאינן יכולות. עם זאת, מדינות הלוות במטבע משלהן אינן יכולות להימנע לחלוטין מגידול בשיעורים. אם החוב נמצא במסלול בלתי בר קיימא, הבנק המרכזי יכול להתערב על ידי הגדלת הבסיס הכספי על ידי הדפסת כסף או הפעלה מחדש של QE. במקרה הראשון, אינפלציה בורחת עשויה להיווצר בשלב מסוים. בשני, חשוב להבין כי QE אינו משפר את כושר הפירעון של הממשלה: מכיוון שהבנק המרכזי מנפיק רזרבות לרכישת אגרות חוב, המאזן המאוחד של המגזר הממשלתי - כולל הבנק המרכזי - אינו משתנה.


רמות שיא של חובות עשויות גם לעורר ציפיות כי מיסים יועלו או יופחתו ההטבות בעתיד. ציפיות כאלו עשויות להפחית את ההוצאות הנוכחיות במגזר הפרטי ולהקטין את האפקטיביות של כל עליית הוצאות ציבוריות, תופעה המכונה שוויון צירקדי.


בבלוג האחרון בסדרה זו אתווה את הפיתרון המוצע שלנו לבעיות העומדות בפני בנקים מרכזיים. תוכלו לקרוא גם לקרוא את העיתון המלא שלנו בנושא: ירידה. ד"ר האני סעד, ראש מחקרי כלכלה ושווקים במכון ההשקעות אורה, תורם באופן קבוע לבלוג.
4 views
Aura Solution Logo